Praktijkverhalen over armoede

De achtendertigjarige Aukje heeft al twintig jaar een bijstandsuitkering. Haar sociale leven beperkt zich tot de internetchat. In de winter trekt ze twee truien over elkaar aan omdat er geen geld is voor een warme jas. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo'n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter de cijfers? Wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden. Ze maakt hun dagelijkse zorgen mee, leert hun familieachtergrond kennen, ziet hun geworstel met de instanties en de regels. Alle dagen schuld haalt de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van leven in armoede. Bekroond met de VVOJ Aanmoedigingsprijs voor onderzoeksjournalistiek 2008

Recensie | De Twentsche Courant Tubantia

Interview in De Twentsche Courant Tubantia

In Tubantia van 24 november 2007 verscheen een groot interview met Mirjam Pool over haar debuut Alle Dagen Schuld. Tubantia is het regionale dagblad voor Twente.
Armoede in Nederland is een lachertje, zei Gerrit Zalm, de voormalige minister van Financiën... Verontwaardigd: "En de voormalige minister van Sociale Zaken De Geus beweerde doodleuk dat als je in de bijstand zit, je prima kunt sparen! Maar er is een vrij grote groep die leeft op een manier die in een welvarend land als...

Recensie | Opzij

Alle dagen schuld

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking leeft, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, onder de armoedegrens. Maar de een kan wel rondkomen van weinig en de ander niet. Armoede is een relatief begrip, aldus politicoloog Mirjam Pool in Alle dagen schuld. Zij deed anderhalf jaar onderzoek naar de leefgewoonten van mensen in Almelo die het niet breed hebben en het waarschijnlijk ook nooit zullen krijgen. "Ik heb niks," zegt bijstandsmoeder Aukje. "Niet eens een...

Recensie | AD

Arm Almelo

Schrijven, journalistiek en onderzoek: Mirjam Pool heeft al haar talenten ingezet voor een studie naar hedendaagse armoede in Nederland. Haar meeslepende relaas is toegespitst op een aantal gezinnen in Almelo, een stad met relatief veel armoede. De oorzaken van de onafzienbare ellende waarin de hoofdrolspelers verkeren, verrassen niet: asociale, slechtopgeleide, soms zwakbegaafde ouders kweken kinderen die slecht zijn voorbereid op het leven in de echte wereld. Slechts een enkeling slaagt...

Recensie | De Volkskrant

Werken? Fok de soos!

Ruim tien procent van de Nederlandse huishoudens leeft onder de armoedegrens. Wie zijn die gezinnen? Waarom lukt het hen niet de vicieuze cirkel van armoede en schulden te doorbreken?

In oud frituurvet gebakken aardappelen als avondmaaltijd, of een enkel cup-a-soupje. Twintig euro per week voor boodschappen van een heel gezin, kinderen die met honger naar school gaan. De voortdurende dreiging dat gas en elektra worden afgesloten. Dat kun je wel armoede noemen, ook al ga je er niet...

Column

Het diploma van Jennifer

Jennifer is trots. Een halfjaar geleden heeft ze voor het eerst een diploma gehaald. Ze vertelt het grote nieuws meteen nadat ze koffie voor me heeft ingeschonken. Haar zoontje Tom van twee zit te spelen op de vloer. Naast hem ligt een puppy aan het gescheurde vinyl te knabbelen.

Blog

Jeremy

Hij woonde in Almelo, ik in Amsterdam. Telkens als ik voor een paar dagen met de trein naar het oosten vertrok om onderzoek te doen voor mijn boek, verheugde ik me erop om hem weer te zien. En steeds als ik weer op de terugweg was, in de trein naar het westen, treurde ik om hem. Omdat ons weerzien veel te kort was geweest, omdat ik hem opnieuw moest achterlaten. Ik denk niet dat hij het zelf zo ervaren heeft, maar dat maakt me niet uit. Ik had en heb een levensgrote zwak voor Jeremy.

Blog

Pieter Winsemius prijst 'Alle dagen schuld' aan

De cover van 'Alle dagen schuld' is bij het verschijnen van de achtste druk in een nieuw jasje gestoken en toont bovendien een eervolle aanprijzing van Pieter Winsemius: "Indringende verhalen over het complexe probleem van armoede in Nederland: schrijnend dat zoiets kan in een rijk land als de onze."

Winsemius, voormalig minister, is lid van de invloedrijke Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en houdt zich met name bezig met vraagstukken rondom maatschappelijke cohesie en...