Over een gijzeling, de overheid en het publiek

Op 16 juni 2008 is Nederland wereldnieuws. Restauranthouder Ahmet O. gijzelt een wethouder en vier ambtenaren in het stadhuis van Almelo. Landelijke media, zoals Zembla en Pauw & Witteman, dragen bij aan het medeleven dat juist Ahmet O. alom ten deel valt: een burger die tot wanhoop is gedreven door de overheid. Mirjam Pool, die de gijzeling van nabij meemaakte, onderzocht de zaak en sprak onder anderen met Ahmet O. en zijn vijf slachtoffers.

Recensie | VNG Magazine

Hoe het in Almelo zover kon komen

Procedures en pistolen werd op 21 juni besproken in VNG Magazine:

"een page-turner die hier en daar – door het gedetailleerd en soms droogkomische in kaart brengen van de verhoudingen tussen alle betrokkenen – doet denken aan ‘Het Bureau’ van J.J. Voskuil"

en

"de lezer kan niet anders dan concluderen dat Pool met betrekking tot alle partijen buitengewoon...

Interview | Trouw

Van conflict tot gijzeldrama

Het lijkt haast onafwendbaar. Ahmet O. en zijn vrouw Ayse zijn zo verwikkeld in de nachtmerrie die hun grand café is geworden, dat escalatie niet kan uitblijven. Naar hun gevoel is er sprake van tegenwerking en vriendjespolitiek bij de gemeente.

Op 16 juni 2008 is Almelo wereldnieuws. Nadat Ahmet zijn droom in brand heeft gestoken, gaat hij, twee pistolen op zak, naar het stadhuis, zet zijn Opel in lichterlaaie en gijzelt een wethouder en vier ambtenaren. 'Gemeente altijd probleem',...

Recensie | www.beroepseer.nl

'Een onpartijdig boek dat verplichte literatuur zou moeten zijn'

Enkele citaten uit de recensie op de website van Stichting Beroepseer:

"[...] een onpartijdige, zorgvuldige weergave [...] van de gebeurtenissen en de achtergronden van alle zaken die van invloed zijn geweest."

"Het boek maakt pijnlijk duidelijk dat de bestuurders van Almelo niet alleen slecht konden omgaan met de media. Ze...

Interview | Public Mission

Interview in Public Mission

In het juninummer (2013) van Public Mission, vakblad over en voor het openbaar bestuur, staat een interview met Mirjam Pool onder de prikkelende titel: 'Overheden moeten slachtoffer durven zijn'. 

De tekst is hier online te lezen.

Blog

Ahmet Okci uitgezet naar Turkije

Ahmet Okci, de man die in 2008 vijf mensen gijzelde in het stadhuis van Almelo, is in de eerste week van februari uitgezet naar Turkije.

De Turks-Koerdische Okci beschikte aanvankelijk over een verblijfsvergunning, maar is na zijn veroordeling tot ongewenst vreemdeling verklaard. Om deze reden moest hij Nederland direct verlaten na ontslag uit de gevangenis.

Artikel

Overijssels Boek van het Jaar 2013

ZWOLLE - Een mooie prijs voor Procedures en pistolen, met prachtige woorden van de jury. Op 13 maart 2014 ontving Mirjam Pool uit handen van gedeputeerde voor Cultuur Hester Maij de prijs voor het Overijssels Boek van het Jaar in de categorie non-fictie.

De vijf leden tellende jury was unaniem in zijn oordeel en kwam met het volgende rapport:...

Blog

Reactie op juridisch adviseur Eshuis

‘Procedures en pistolen en de kunst van het weglaten’ is de kop die juridisch adviseur John Eshuis op zijn website geeft aan zijn kritische beschrijving van mijn boek.
Eshuis’ uitgebreide kritiek kunt op opzoeken op zijn website. Ik volsta hier met een algemene reactie.