Auteur en werk

Biografie

Mirjam Pool (Smilde, 1974) schrijft literaire fictie en non-fictie en werkt als freelance (onderzoeks)journalist/tekstschrijver voor diverse opdrachtgevers. Ze groeide op in Heerenveen, in 1992 verhuisde ze naar Amsterdam om politicologie te studeren. Na haar studie werkte ze onder andere enige jaren als beleidsambtenaar bij de Sociale Dienst Amsterdam. Verhalen van Mirjam Pool verschenen onder andere in de tijdschriften Optima, Bunker Hill en De Gids. In november 2007 verscheen haar eerste boek: Alle dagen schuld (negende druk 2013). Alle dagen schuld is een literair non fictie-boek met praktijkverhalen over hedendaagse armoede in Nederland. In mei 2013 kwam bij uitgeverij AtlasContact haar tweede boek uit: Procedures en Pistolen.

Foto auteur door Truus van Gog