Onderzoeksrapportages over de gemeente Almelo

De rapporten die aan de orde komen in Procedures en pistolen:

 

Rapportage Gemeente Almelo Grondtransactie wethouder Sjoers

door BING (15 december 2008)

het integriteitsonderzoek naar de grondtransactie van wethouder Sjoers waar het tv-programma Zembla over berichtte

 

Eindrapportage Onderzoek Kwaliteit beleidsuitvoering Vergunningverlening en Handhaving Gemeente Almelo 

door KPMG (12 juni 2009) 

waarin de onderzoekers geen gevallen van vriendjespolitiek hebben ontdekt, maar wel glashelder laten dat de gemeente haar standaardprocessen niet op orde heeft  

 

De Almelo Aanpak - Rapportage interactieonderzoek bestuurscultuur

door Publiek Domein/ Tilburgse school voor Politiek en Bestuur (UvT) (21 augustus 2009)

het rapport waarin de 'informele dorpscultuur' wordt beschreven