De drie voorbeelden van advocaat Korvinus

In zijn pleidooi voor Ahmet O. bij de rechtbank in Almelo (9 oktober 2009) refereert advocaat Cees Korvinus aan drie strafrechtelijke voorbeelden die in zijn optiek het dichtst in de buurt komen bij de zaak van Ahmet. In alle drie gevallen is de verdachte slechts relatief licht bestraft. Korvinus stipt de casussen zelf slechts summier aan. Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving.

Korvinus, die meent dat zijn cliënt niet schuldig is aan gijzeling, vertelt slechts één voorbeeld te hebben gevonden dat in de buurt komt bij de zaak Ahmet O., namelijk: ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving waarbij tot actie wordt overgegaan uit pure wanhoop over de manier waarop het bestuur de regels toepast ten aanzien van een hardwerkende ondernemer.’ Voor zijn tweede en derde voorbeeld zoekt Korvinus aansluiting bij ‘gijzelingen ten aanzien van personen in functie waarvan [de daders] afhankelijk zijn, voortkomend uit gevoelens van machteloosheid en maltraitatie.'

1. Geldrop, 2005. Een man die naar eigen zeggen al jarenlang in de clinch lag met de gemeente, pleegde een gijzeling in het gemeentehuis. Hij hield de wethouder en de gemeenteambtenaar met wie hij een afspraak had, gedurende twintig minuten (en overigens niet, zoals Korvinus in zijn pleidooi zegt, anderhalf uur) vast in een spreekkamer. De man maakte geen gebruik van wapens of geweld, maar blokkeerde de uitgang door op een stoel voor de deur te gaan zitten. Hij wilde afdwingen dat zijn bijstandsuitkering werd overgemaakt en kreeg dat uiteindelijk inderdaad gedaan. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.

2. Den Haag, 2004. Zakenman Bob S., telg uit een bekende courantiersfamilie, kwam samen met vier medeplichtigen een bevroren banktegoed opeisen. Daarbij werd een relationship manager van een bank in zijn eigen kantoor ingesloten, zwaar mishandeld en bedreigd totdat hij de verklaring tekende waarmee het banktegoed beschikbaar kwam. S. werd veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

3. Wehl, 2007. Een (licht) verminderd toerekeningsvatbare, chronisch zieke man hield in zijn woning een vertegenwoordiger van een verzekeringsmaat- schappij vast. Hij draaide de deur op slot en bedreigde de verzekeringsman met een ijzeren staaf. Zijn doel was onder andere dat de verzekeringsmaatschappij een bepaald geldbedrag aan hem zou overmaken. Na bijna vijf uur maakte de politie een einde aan de situatie. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan zes voorwaardelijk.

De foto bij dit artikel, van de beëindiging van de gijzeling in Wehl, is afkomstig van 112 Achterhoek-nieuws