Lovende woorden

2-5-2013

‘Magistraal. Een veelzijdig beeld van de afgrond die er gaapt tussen burgers en overheid aan de hand van een multicultureel drama in Almelo. Verplichte literatuur voor burgers én voor politici.’ – Prof. dr Meindert Fennema, emeritus hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam

'Een fascinerend boek zowel vanwege de spannende gebeurtenissen als door de beschrijving van de regenteske bestuursstijl. Dat laatste is natuurlijk een onderwerp dat ver boven Almelo uitgaat. Wat ook illustratief is, is de doorslaggevende betekenis van de media. Ik heb het met rooie oortjes gelezen.’ – Ed van Thijn

‘Een boeiende “fact check”. De escalatie tussen burger en overheid in dit drama en de invloed van de media daarop heeft zij op een inzichtelijke wijze in beeld gebracht, zodat de lezer zich een eigen oordeel kan vormen.’ – Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman

Magistraal. Verplichte literatuur voor burgers én voor politici.|Meindert Fennema