Prachtig, aangrijpend, beklemmend

5-3-2008

"Indringende verhalen over het complexe probleem van armoede in Nederland: schrijnend dat zoiets kan in een rijk land als het onze."
Pieter Winsemius

“Wie zich echt wil verdiepen in mensen op bijstandsniveau, kan beter een boek pakken, zoals Alle dagen schuld van Mirjam Pool.”
Frank Meester, De Volkskrant

“De kracht van Mirjam Pools prachtige boek Alle dagen schuld is dat het over arme mensen gaat. Dat is uitzonderlijk. Publicaties over armoede gaan doorgaans over getallen.”
Binnenlands Bestuur

“… een zeer indringend en goed geschreven verhaal over mensen die mede door toedoen van het overheidsbeleid tot de onderklasse van de Nederlandse samenleving behoren. […] Een voortreffelijk boek.”
René Gabriëls, Facta. Sociaal-wetenschappelijk magazine

“Het is een prachtig document over mensen in voortdurende onmacht om hun dagelijkse leven te managen. Je voelt hun dagelijkse strijd tegen armoede, schulden en onvermogen. Het zijn mensen die in je hart en op je huid gaan zitten. Hun verhalen laten mij niet meer los.”
Tof Thissen, Sprank* (Divosa)

“Voor politici en beleidsmakers, betrokkenen bij banken en andere financiële instellingen, huisvesters, hulp-, dienstverleners en handhavers is Alle dagen schuld verplichte kost. En wat mij betreft ook voor alle studenten aan de sociaalagogische opleidingen.”
Marc Räkers, Sozio

“Auteur bezocht gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en geeft dat abstracte begrip een aangrijpend maar ook moedeloos makend gezicht.”
VPRO-gids

“een beklemmend boek dat nog lang tot nadenken stemt.”
Sociale Psychiatrie

Alle dagen schuld maakt meer dan inzichtelijk wat het betekent om arm te zijn in Nederland.” “Ontluisterend.”
Wim Brands, Boeken

"Het boek zet je aan het denken over onorthodoxe maatregelen om deze mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Pool heeft deze mensen een gezicht, wij moeten zorgen voor de oplossingen. Wij hebben het boek daarom cadeau gedaan aan onze wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik raad het ook u van harte aan."
Gemeenteraadslid Lobke Zandstra (Den Haag, PvdA), Lokaal Bestuur

Indringende verhalen over het complexe probleem van armoede in Nederland|Pieter Winsemius
4 sterren