Esther Wils - AD

Arm Almelo

16-2-2008

Schrijven, journalistiek en onderzoek: Mirjam Pool heeft al haar talenten ingezet voor een studie naar hedendaagse armoede in Nederland. Haar meeslepende relaas is toegespitst op een aantal gezinnen in Almelo, een stad met relatief veel armoede. De oorzaken van de onafzienbare ellende waarin de hoofdrolspelers verkeren, verrassen niet: asociale, slechtopgeleide, soms zwakbegaafde ouders kweken kinderen die slecht zijn voorbereid op het leven in de echte wereld. Slechts een enkeling slaagt erin aan het lot van schooluitval en werkloosheid te ontsnappen.
De ambtenaren van de schuldsanering en de speciale toelages lijken toegewijd, maar het valt niet mee de ingewikkelde regelgeving duidelijk te maken, zeker aan ongeletterden. Pool verkeerde op intieme voet met de mensen die ze beschrijft, maar neemt geen blad voor de mond in haar scherpe en levendige observaties.

Meeslepend [...] Scherpe en levendige observaties|AD
4 sterren