Janet Luis - Opzij

Alle dagen schuld

2-2-2008

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking leeft, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, onder de armoedegrens. Maar de een kan wel rondkomen van weinig en de ander niet. Armoede is een relatief begrip, aldus politicoloog Mirjam Pool in Alle dagen schuld. Zij deed anderhalf jaar onderzoek naar de leefgewoonten van mensen in Almelo die het niet breed hebben en het waarschijnlijk ook nooit zullen krijgen. "Ik heb niks," zegt bijstandsmoeder Aukje. "Niet eens een breedbeeld." Voor het merendeel gaat het om mensen met een onafgemaakte school- of vakopleiding, die al jaren werkloos zijn. Vaak zijn zij afkomstig uit problematische gezinnen: werkloze ouders, drank- of drugsproblemen, slechte verzorging, chronisch geldgebrek en niet zelden torenhoge schulden. 'Erfelijke armoede', noemt Pool deze uitzichtloze situatie die vaak van ouder op kind wordt doorgegeven. Sommigen slagen erin, met hulp van buitenaf, een nieuw leven op te bouwen. Maar veruit de meeste mensen, zo blijkt uit deze interessante en met veel betrokkenheid opgetekende praktijkverhalen, behoren tot de zogeheten draaideurcliƫnten. Ze vallen steeds weer terug in de bijstand. Toch is de toon van Alle dagen schuld opvallend opgewekt.

Toch is de toon opvallend opgewekt|Opzij
vier sterren