Blog
VVOJ-aanmoedigingsprijs voor 'Alle dagen schuld'

Op 21 november 2008 ontving Mirjam Pool in Brussel de aanmoedigingsprijs van de VVOJ, de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Uit het juryrapport:

“Voor het boek pleitte de zeer feitelijke en zakelijke benadering. Pool slaagde erin om het vertrouwen van haar informanten te winnen terwijl ze hen toch allerminst louter als slachtoffers voorstelt. Zonder moralistisch te zijn beschrijft ze zakelijk, met een ondertoon van licht kritische verbazing, hoe deze veelal gekorte bijstandsgerechtigden tamelijk slordig door het leven gaan. Bepaald onthullend zijn de pagina’s die over de werking van de Wajong gaan, de uitkering voor jonggehandicapten. Die blijkt ook voor maar wat aan rotzooiende alcoholverslaafden toegankelijk.

De jury vond deze prestatie van zo’n grote kwaliteit dat ze, unaniem, besloten heeft om: de Aanmoedigingsprijs 2008 toe te kennen aan Mirjam Pool voor haar boek Alle dagen schuld.”
De VVOJ looft jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit aan onderzoeksjournalisten die sinds maximaal drie jaar actief zijn in het vak. In 2008 stond de jury onder voorzitterschap van Gerard van Westerloo.