Blog
RTV-Oost: OM nam bewust risico gijzeling Almelo

(Bron: rtvoost.nl)

Er zijn bewust risico's genomen in Almelo, tijdens de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren. Agenten kregen de bevoegdheid te schieten als zich een incident zou voordoen in de ruimte waar de gijzeling plaatshad. Dat blijkt uit een reconstructie in het het boek: 'Procedures en pistolen' van Mirjam Pool. Ook blijkt dat de Twentse arrestatie-eenheid niet getraind was op gijzelingszaken.

Voormalig hoofdofficier van Justitie Ben Hendriks bevestigt de gang van zaken, hij zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld en bevestigt ook dat er destijds bewust risico's zijn genomen. De gijzeling in het Almelose stadhuis was op 16 juni 2008.

Lees het hele artikel met video