Blog
Reactie op juridisch adviseur Eshuis

Procedures en pistolen en de kunst van het weglaten’ is de kop die juridisch adviseur John Eshuis op zijn website geeft aan zijn kritische beschrijving van mijn boek.

De kunst van het weglaten: daarmee heeft Eshuis een essentie van het schrijven te pakken. Had ik alles uit eerdere versies laten staan, dan was mijn boek dubbel zo dik geweest. En het telt nu al bijna vierhonderd pagina’s.

Eshuis’ uitgebreide kritiek kunt op opzoeken op zijn website. Ik volsta hier met een algemene reactie.

De heer Eshuis, die ik ook opvoer in mijn boek, werd een kleine twee maanden voordat Ahmet O. in 2008 overging tot gijzeling en brandstichting, juridisch adviseur van Ahmets echtgenote Ayse, die de formele eigenaar was van grand café De Rechter. Nog lange tijd daarna zou hij Ayse O. bijstaan in haar juridische gevecht met de gemeente. Ik heb Eshuis meerdere malen gesproken en urenlang persoonlijk geïnterviewd. Bovendien heb ik mij op de hoogte gesteld van zijn pleitnota’s voor de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie en de bestuursrechter en zijn eerdere artikelen op zijn website gelezen.

Ik heb zijn zienswijze niet alleen zelf gewogen, maar ook getoetst aan de visie van juristen, heb het resultaat van zijn procesvoering in beschouwing genomen. Vervolgens heb ik keuzes moeten maken in wat ik wel en niet in mijn boek kon opnemen. Keuzes, overigens, die ook voor elk ander hoofdstuk en elk ander deelthema gelden, maar die altijd objectief zijn afgewogen en ten dienste staan van de essentie van het verhaal.

Dat Eshuis, die in de casus natuurlijk niet onpartijdig is, het niet eens is met (al) mijn keuzes, moge duidelijk zijn. Overigens had ik, zou ik wel al Eshuis’ punten hebben opgevoerd, daar voor het volledige beeld vervolgens ook alle argumenten aan hebben moeten toevoegen van Eshuis’ juridische tegenstander.

Mijn boek is echter méér dan een beschrijving van een bestuursrechtelijke strijd op de vierkante millimeter. Bovendien: als u het boek leest, zult u ook veel van Eshuis’ gedachtegoed wél terugvinden.