Blog
Ahmet Okci uitgezet naar Turkije

Ahmet Okci, de man die in 2008 vijf mensen gijzelde in het stadhuis van Almelo, is in de eerste week van februari uitgezet naar Turkije.

De Turks-Koerdische Okci beschikte aanvankelijk over een verblijfsvergunning, maar is na zijn veroordeling tot ongewenst vreemdeling verklaard. Om deze reden moest hij Nederland direct verlaten na ontslag uit de gevangenis.

Hongerstaking

Ahmet Okci werd in 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar en heeft daarvan dus de gebruikelijke tweederde uitgezeten. Gedurende zijn detentie heeft hij meerdere malen geprotesteerd tegen de manier waarop hij werd behandeld. In 2013 ging hij zelfs enige tijd in hongerstaking (zie foto). Hij zou getreiterd worden door het personeel en niet de medische behandeling krijgen die hij nodig had.

Fred Teeven

Okci was ervan overtuigd dat verschillende figuren bij de Nederlandse overheid, onder wie voormalig minister van Justitie Fred Teeven (VVD), erop gebrand waren hem het leven zo zuur mogelijk maken. Okci meende dat men hem tot krankzinnigheid wilde drijven opdat hij voorgoed kon worden opgeborgen én zijn theorieën over een netwerk van machtsmisbruik als onzin terzijde konden worden geschoven. De eerste schakel in dit netwerk was volgens hem VVD'er Menno Knip, senator en toenmalig burgemeester van Almelo. Knip was verantwoordelijk voor het weigeren van de vergunning voor Okci’s grand café en in diens ogen daarmee de feitelijke aanstichter van de gijzeling.

Naar verluidt gaat Ahmet Okci in Turkije aan de slag in het horecabedrijf van zijn broer.

 

15 februari 2016