Praktijkverhalen over armoede

De achtendertigjarige Aukje heeft al twintig jaar een bijstandsuitkering. Haar sociale leven beperkt zich tot de internetchat. In de winter trekt ze twee truien over elkaar aan omdat er geen geld is voor een warme jas. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo'n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter de cijfers? Wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden. Ze maakt hun dagelijkse zorgen mee, leert hun familieachtergrond kennen, ziet hun geworstel met de instanties en de regels. Alle dagen schuld haalt de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van leven in armoede. Bekroond met de VVOJ Aanmoedigingsprijs voor onderzoeksjournalistiek 2008

Recensie | TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken

De soos als PIN-automaat

Eigenlijk weet ik weinig van armoede. Natuurlijk, ik weet dat het er is. Ik ken de cijfers: sinds jaar en dag staat vast staat dat het ruim een half miljoen huishoudens en zo’n miljoen mensen betreft. Dat is toch zo’n 6 à 7 procent van de bevolking. Bepaald niet weinig dus.

Dat armoede geen pretje is weet ik omdat ik als voorzitter van de stichting Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT) soms te midden van mensen vertoef die helemaal voorbij de armoedegrens zijn, op...

Recensie | Quotes

Prachtig, aangrijpend, beklemmend

"Indringende verhalen over het complexe probleem van armoede in Nederland: schrijnend dat zoiets kan in een rijk land als het onze."
Pieter Winsemius

“Wie zich echt wil verdiepen in mensen op bijstandsniveau, kan beter een boek pakken, zoals Alle dagen schuld van Mirjam Pool.”
Frank Meester, De Volkskrant

“De kracht van Mirjam Pools prachtige boek Alle dagen schuld is dat het over arme mensen gaat. Dat is uitzonderlijk....

Column

Het diploma van Jennifer

Jennifer is trots. Een halfjaar geleden heeft ze voor het eerst een diploma gehaald. Ze vertelt het grote nieuws meteen nadat ze koffie voor me heeft ingeschonken. Haar zoontje Tom van twee zit te spelen op de vloer. Naast hem ligt een puppy aan het gescheurde vinyl te knabbelen.

Blog

Jeremy

Hij woonde in Almelo, ik in Amsterdam. Telkens als ik voor een paar dagen met de trein naar het oosten vertrok om onderzoek te doen voor mijn boek, verheugde ik me erop om hem weer te zien. En steeds als ik weer op de terugweg was, in de trein naar het westen, treurde ik om hem. Omdat ons weerzien veel te kort was geweest, omdat ik hem opnieuw moest achterlaten. Ik denk niet dat hij het zelf zo ervaren heeft, maar dat maakt me niet uit. Ik had en heb een levensgrote zwak voor Jeremy.

Blog

Pieter Winsemius prijst 'Alle dagen schuld' aan

De cover van 'Alle dagen schuld' is bij het verschijnen van de achtste druk in een nieuw jasje gestoken en toont bovendien een eervolle aanprijzing van Pieter Winsemius: "Indringende verhalen over het complexe probleem van armoede in Nederland: schrijnend dat zoiets kan in een rijk land als de onze."

Winsemius, voormalig minister, is lid van de invloedrijke Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en houdt zich met name bezig met vraagstukken rondom maatschappelijke cohesie en...